Afrika

Afrika Gezi Rehberi kategorisinde yer alan gezi yazıları aşağıda yer almaktadır.

Afrika Gezi Rehberi Afrika Kıtası

Afrika kıtası, yüzölçümü ve nüfus yoğunluğu açısından dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır. Kendisine ait olarak kabul edilen adalar ile birlikte 30,8 milyon km²’lik alanı ile dünya yüzölçümünün %6’sını ve dünya üzerindeki toprakların %24,4’ünü kaplar. Bir milyarı geçen nüfusuyla dünya nüfusunun ise %15’i Afrika kıtasında yaşamaktadır.

Afrika kıtası, kuzeyde Akdeniz, güneyde Hint Okyanusu, batıda Atlas Okyanusu, doğuda Sina Yarımadası, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı ile çevrilidir. Kıta, yakınlarında bulunan Madagaskar’ı ve çeşitli takımadaları da bünyesinde barındırır. Afrika kıtasında diplomatik olarak tanınmış 54 bağımsız devlet, dokuz bölge ve üç adet de sınırlı tanınmış devlet yer almaktadır.

Dünya üzerinde yer alan tüm kıtalar arasında en fazla genç nüfus Afrika’da yaşamaktadır. Afrikalıların %50’si 19 yaşının altındadır.

Cezayir yüzölçümü olarak olarak Afrika kıtasının en büyük ülkesidir. Ancak nüfus sayısı olarak en büyük ülke Nijerya’dır.

Afrika kıtasının özellikle Batı Afrika’nın, insanoğlunun başlangıç noktası olduğu kabul edilmektedir. Erken dönem insansı görünümlü büyük maymunların yanı sıra, geç dönemdekileri yedi milyon yıl öncesinde olan Sahelanthropus tchadensisAustralopithecus africanusA. afarensisHomo erectusH. habilis ve H. ergaster gibi türlerin evrimleşmesiyle oluştuğu kanıtlanan Homo sapiens, yani modern insana dair bundan 200 bin yıl öncesine ait bulgular Etiyopya’da bulunmuştur.

Afrika kıtası iklim yönünden de önemli bir detay barındırır. Çeşitli iklim bölgeleri bulunan ekvatorun her iki yanında ve dünya üzerinde her iki iklim kuşağında da bulunan tek kıta Afrika kıtasıdır.

Afrika etnik, kültür ve dil olarak oldukça büyük bir çeşitliliğe ev sahipliği yapar. 19. yüzyıl sonlarında Avrupa ülkeleri tarafından sömürge haline getirilen Afrika kıtası toplumları Afrika’nın modern devletleri olarak 20.yüzyıldaki dekolonizasyon sürecinden sonra ortaya çıkmıştır. Afrika ülkeleri çoğunluğu 1881-1914 yıllarındaki “Afrika Talanı” olarak bilinen dönem sırasında şekillenmiştir.